Herfried Münkler

Mity Niemców

Książka ukazała się w przekładzie Andrzeja Kopackiego nakładem warszawskiego
Wydawnictwa Sic! w listopadzie 2013 roku. 476 stron.

(Wydanie oryginalne: Die Deutschen und ihre Mythen. Rowohlt - Berlin Verlag, Berlin 2009)


Nigdzie mity polityczne nie odgrywały roli tak centralnej jak w Niemczech: Nibelungowie, cesarz Barbarossa, Faust, Fryderyk Wielki czy Hermann, wódz Cherusków, Ren, zamek Wartburg, "cud gospodarczy" w Republice Federalnej lat sześćdziesiątych - wszystko to mity, które krążąc wokół osnutych legendami miejsc, wydarzeń historycznych i osób, odcisnęły piętno na niemieckim narodzie i jego pojmowaniu samego siebie. Jak zmieniały się z upływem czasu? Jakie jest ich znaczenie dziś? Autor bada te zagadnienia i zarazem kreśli plastyczny obraz niemieckiej historii i mentalności, ukazuje Niemców i ich dzieje w zwierciadle ich mitów. Budzi do nowego życia stare legendy, odwiedza miejsca naznaczone przez los jak Weimar czy Norymberga, każe występować słynnym postaciom przeszłości. W tej wielkiej analizie historycznej Herfried Münkler pokazuje także, jaka jest właściwa mitom siła motywująca i mobilizująca - w dobrym i w złym. W niemieckiej historii bowiem mit i polityka szły zawsze pod rękę. Takie mity jak bitwa w Lesie Teutoburskim czy mit Zygfryda, pogromcy smoków, służyły wewnętrznej militaryzacji Niemców, a "Plan Barbarossa" doprowadził ich wprost do zguby. Po roku 1945 Republika Federalna rozkwitała jako ucieleśnienie mitu "cudu gospodarczego", NRD zaś dodawała sobie splendoru, posługując się mitem "antyfaszystowskiego ruchu oporu". Natomiast dzisiaj Niemcy są krajem ubogim w mity. To przekleństwo, czy błogosławieństwo? Na to i inne pytania próbuje odpowiedzieć autor w tym pasjonującym dziele, traktującym w oryginalny sposób nie tylko o historii i mentalności Niemców, ale także o niemieckiej polityce dnia dzisiejszego.

Herfried Münkler, ur. w 1951 r., jest profesorem nauk politycznych na berlińskim Uniwersytecie Humboldta i członkiem Berlińsko-Brandenburskiej Akademii Nauk. Opublikował liczne studia z zakresu historii idei politycznych i teorii wojny. Wiele z nich stało się z czasem dziełami fundamentalnymi, jak Machiavelli (1982), Gewalt und Ordnung (1993, Przemoc i porządek), Wojny naszych czasów (przeł. Krzysztof Matuszek, Wydawnictwo WAM, Kraków 2004) czy Imperien (2005, Imperia).

Recenzje:

1.

Karolina Sulej, Garbusy i mercedesy, Delit, październik 2013

2.
Rozmowa Andrzeja Kopackiego i Jacka St. Burasa o książce Herfrieda Münklera w audycji Witolda Malesy w II Programie Polskiego Radia, 16.01.2014
3.
Magdalena Saryusz-Wolska, Niemcy o sobie, Kultura Liberalna, nr 3/2014, 21.01.2014
4.
Krzysztof Masłoń, Garbate zwycięstwo, "Do Rzeczy", nr 45/2013
5.
Grzegorz Kucharczyk, Dlaczego Niemcy wojowali z Rzymem? Portal internetowy pch.24.pl 12.12.2013
projekt | książki/autorzy | imprezy | informacje | echa medialne | linki | kontakt