Andreas Maier

Kiryłow

Książka ukazała się w przekładzie Anny Wziątek nakładem wrocławskiej Oficyny Wydawniczej Atut jesienią 2006 roku, 277 stron.
(wydanie oryginalne: Kirillow, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2005)


Kiryłow to postać z Biesów Dostojewskiego. Kiryłow, powieść Andreasa Maiera, posługuje się tą postacią jak zarazkiem. "Biesy" Dostojewskiego zarażają bohaterów powieści: zarówno jej główni protagoniści, Julian i Frank, jak i pozostali obsesyjnie oddający się rozmowom studenci - poszukiwacze sensu i kawiarniani dyskutanci - poruszają się między codziennością a niebosiężnymi planami, między prawdziwym a udawanym życiem. O Kiryłowie słyszymy tylko plotki, jego manifest, będący złożoną interpretacją świata, rozmywa się w gadaninie, w przechwałkach i stanach narkotycznego odurzenia. W "Café Ausweg", miejscu spotkań studentów, wszyscy oni miotają się pomiędzy nicnierobieniem a tęsknotą za dającym poczucie wolności czynem. Wszyscy żyją w świecie, z którego coraz bardziej ulatuje prawda.

Pod koniec powieści bohaterowie udają się do Gorleben, żeby zaprotestować przeciwko elektrowniom atomowym: pilnie strzeżony transport zużytych prętów radioaktywnych, atomowych odpadów, staje się upiorną poglądową ilustracją tez Kiryłowa. W końcówce wszystko przebiega nie tak jak powinno. Ginie Frank. W jednym z wywiadów Andreas Maier tak wyraził się o swojej roli jako pisarza: "Literatura jest dla mnie medium, które nie musi dawać odpowiedzi, ale za to ma prawo pozostawiać otwarte pytania. Moje myślenie funkcjonuje wyłącznie w ten sposób, że niejako wchodzę w żywe osoby bohaterów moich książek i staram się mówić ich ustami". Właśnie te otwarte pytania sprawiają, że czytelnik nie traci zainteresowania aż do ostatniej strony powieści.


Foto: Jürgen Bauer

Andreas Maier, urodzony w roku 1967 w Bad Nauheim, uznanie zdobył powieściami Wälchestag (2000) oraz Klausen (2002). W swoich tekstach przedstawia zbiorowe portrety silnie skontrastowanych postaci, mówiących jedna przez drugą i jedna przeciwko drugiej, tak że opowiadane historie coraz bardziej toną w domysłach i podejrzeniach. W powieści Kiryłow (2005) mamy do czynienia z grupą studentów i studentek, nawiązujących kontakt z Niemcami z Rosji, i z anarchistycznym zapałem dyskutujących o swoich pomysłach na naprawę świata. Jeden z krytyków nazwał tę powieść "bezdennie poważną i rozpaczliwie komiczną, bo tak właśnie określić trzeba naszą sytuację".

Andreas Maier studiował germanistykę, tematem jego pracy magisterskiej była twórczość Thomasa Bernharda. W roku 2000 otrzymał Nagrodę im. Ernsta Wilhelma w ramach Klagenfurckiego Konkursu im. Ingeborgi Bachmann, w roku 2003 - Nagrodę im. Clemensa Brentano, w roku 2004 - Nagrodę Kandyda Towarzystwa Literackiego z Minden, na rok 2006 zaś przyznano mu stypendium artystyczne Villa Massimo.

projekt | książki/autorzy | imprezy | informacje | echa medialne | linki | kontakt