IMPREZY

Poddasze Kultury. Piątek: Literatura! 
Zapraszają Justyna Czechowska i Piotr Kieżun
 
MAX FRISCH
Zurych, Moskwa, Nowy Jork - zapiski z podzielonego świata
Spotkanie wokół "Dzienników" Maxa Frischa 
 
Goście: Jacek St. Buras, Jakub Ekier, Małgorzata Łukasiewicz
Fragmenty "Dzienników" przeczyta Andrzej Mastalerz
 
***
"Pamiętam oczy Maxa Frischa, przenikliwe i nieprzeniknione, nie jak zwierciadło, wręcz przeciwnie - oczy działające jak zasłona, za którą toczyły się myśli nie do odgadnięcia" - pisał w posłowiu do zbioru opowiadań szwajcarskiego pisarza Krzysztof Zanussi. I rzeczywiście, na większości fotografii Max Frisch spogląda na nas spod półprzymkniętych powiek uważnie i nieco drwiąco, tak jakby dawał do zrozumienia, że w jego książkach czytelnik nie ma co szukać prawdy o ich autorze. Jedyne, co czytelnik może tam znaleźć, to prawda o sobie samym.
 
Nie do końca tak jest. Frisch, którego utwory prozatorskie często przyjmują zwięzły i rzeczowy ton sądowego protokołu, potrafił pisać również o swoim życiu - szczerze, bez taryfy ulgowej i z olbrzymią przenikliwością. Dobrym tego przykładem jest wydane niedawno polskie tłumaczenie "Dzienników", które autor "Stillera" prowadził od lat 40. Stanowią one dla Frischa swoisty literacki poligon doświadczalny. Znajdziemy tam anegdoty z życia powojennej, dźwigającej się z gruzów Europy, polityczne analizy (m.in. wojen w Wietnamie i Izraelu oraz francuskiego Maja '68), notatki z lektur, zapiski z podróży (m.in. do Moskwy), relacje z odbywającego się we Wrocławiu Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju, zaczątki późniejszych opowiadań, sylwetki przyjaciół i pisarzy (m.in. Bertolda Brechta), dialogi, listy, kwestionariusze i fantazyjne "Notatki do podręcznika dla członków". "Dzienniki" to dzieło polifoniczne, ale tak jak utwór muzyczny - starannie skomponowane i co najważniejsze - będąca świadectwem nonkonformistycznego spojrzenia w nie zawsze nonkonformistycznych czasach.
 
O "Dziennikach" i sylwetce ich autora będziemy rozmawiać z tłumaczami i znawcami twórczości Maxa Frischa: Jackiem St. Burasem, Jakubem Ekierem i Małgorzatą Łukasiewicz.
 
Kiedy: 11 marca (piątek), godz. 18.00
Gdzie: Poddasze Kultury, ul. Chmielna 15 lok. 9 (III piętro)
 
Organizatorzy: Kultura Liberalna, Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, S. Fischer Stiftung, Szwajcarska Fundacja dla Kultury Pro Helvetia
Partner: Wydawnictwo W.A.B.

WSTĘP WOLNYSzklany Warsztat tłumacza i redaktora
Austriackie Forum Kultury (Warszawa), Instytut Goethego (Warszawa) i fundacja S. Fischer Stiftung zapraszają na warsztaty dla tłumaczy literatury i redaktorów oraz wszystkich osób zainteresowanych twórczym potencjałem języka polskiego

21 października 2014 o godz. 16.00
Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, 00-107 Warszawa


Współpraca tłumaczy i redaktorów nierzadko przebiega burzliwie i obwarowana jest uprzedzeniami - z obu stron. Głównie pojawiają się pytania o to, na ile tłumacz może lub powinien oddalić się od tekstu oryginału, a na ile z kolei redaktor może lub powinien poprawiać tekst, stosując się do ustalonych norm językowych. Różnice zdań i doświadczeń mogą utrudniać komunikację, ale mogą zarazem wyzwolić ogromny twórczy potencjał, wyostrzając słuch i wzrok na nieznane dotąd pokłady tekstu i języka. W sumie przecież i jednym, i drugim zależy na tym samym: znalezieniu najdoskonalszego kształtu słowa...

W ramach Szklanego Warsztatu będziemy mieli okazję zobaczyć tekst przekładu oczami tłumacza i redaktora. Taka podwójna perspektywa pozwoli nam spojrzeć na własną praktykę translatorską czy redaktorską z dystansem, rozwinąć własne zdolności percepcji i zwiększyć zasób środków wyrazu artystycznego.

Pomysł Szklanych Warsztatów, zainspirowanych uznanymi w wielu krajach europejskich warsztatami typu Szklany Tłumacz, jest prosty: tłumacz i redaktor na oczach publiczności pracują nad tekstem przekładu, dyskutują, poprawiają i komentują proponowane rozwiązania, a publiczność śledzi ich poczynania na dużych monitorach i włącza się do rozmowy.

W duecie tłumacz - redaktor wystąpią: Elżbieta Kalinowska, tłumaczka z języka niemieckiego, i Teresa Leśniak, redaktorka z wieloletnim doświadczeniem, które podzielą się swoimi doświadczeniami z obecnymi na sali uczestnikami warsztatu (na przykładzie tłumaczenia książki Jean-Luca Bannaleca Bretonische Brandung. Kommissar Dupins zweiter Fall, Kiepenheuer & Witsch 2013). Spotkanie poprowadzi Adam Lipszyc, filozof, eseista i tłumacz.

Elżbieta Kalinowska, ur. 1972, tłumaczka z języka niemieckiego, redaktorka.  Pracuje w Instytucie Książki, zajmuje się promocją literatury polskiej za granicą, a także promocją czytelnictwa w Polsce. Laureatka nagrody promocyjnej "Nagrody Translatorskiej Fundacji Sztuki Nadrenii Północnej-Westfalii" (2012).

Teresa Leśniak, ur. 1951, polonistka, redaktorka z wieloletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w redakcji tekstów literackich, przede wszystkim przekładów z języka niemieckiego, pamiętników i wspomnień, publikacji popularnonaukowych i naukowych z zakresu historii Krakowa, sztuki i dziedzictwa kulturowego.

Adam Lipszyc, ur.1975, filozof, tłumacz i eseista. Zajmuje się pograniczami filozofii, psychoanalizy, teologii żydowskiej i teorii literatury ze szczególnym uwzględnieniem myśli Waltera Benjamina. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Collegium Civitas i na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Autor wielu książek. Laureat nagrody Allianz Kulturstiftung (2006), nagrody czasopisma "Literatura na świecie" (2009) i Nagrody Literackiej Gdynia (2013).

Przyjacielem język raczej nie jest
Austriackie Forum Kultury (Warszawa), Instytut Goethego (Warszawa) i fundacja S. Fischer Stiftung zapraszają na spotkanie z Jakubem Ekierem, Adamem Lipszycem, Sławą Lisiecką i Ewą Dałkowską poświęcone twórczości wybitnej austriackiej autorki Ilse Aichinger i problemom związanym z przekładem jej tekstów

21 października 2014 o godz. 19.00
Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 7/9, 00-107 Warszawa


W rok po wydaniu w serii KROKI w polskim przekładzie obszernego wyboru utworów Ilse Aichinger (Mój zielony osioł. Opowiadania, wiersze, słuchowiska. Z posłowiem Richarda Reichenspergera. Wybór i układ tekstów: Monika Schoeller i Dietrich Simon, Biuro Literackie, Wrocław 2013) odbędzie się wieczór literacki poświęcony głównie kwestiom tworzywa, z jakiego zbudowane są osobliwe teksty austriackiej pisarki, a więc problemom języka (zarówno w wymiarze literackim, jak i egzystencjalnym), a także wyzwaniom, jakim musi sprostać ten, kto chce oddać piękno tej literatury w polszczyźnie.

Nie, Ilse Aichinger nie uprawia żadnego odwróconego plecami do teraźniejszości estetyzmu, żadnej hermetycznej literatury, zmusza nas jednak do tego, byśmy wyrwali się z kolein naszych uprzedzeń, utartych sposobów postrzegania rzeczywistości, naszego codziennego otoczenia, i powierzyli się jej cichej miłości, żywionej zwłaszcza dla stojących na uboczu i zagubionych (Dietrich Simon, http://www.kroki.pl/aichinger-pol.html).

Jakub Ekier, ur. 1961, poeta, tłumacz, eseista, redaktor. Jest autorem kilku tomów poezji oraz licznych szkiców krytycznoliterackich. Współpracuje z czasopismem "Literatura na świecie". Laureat wielu nagród, m.in. Nagrody im. Barbary Sadowskiej (2001) i Czterech Kolumn (2002), Austriackiej Nagrody Państwowej "Translatio" (2008) oraz Nagrody im. Karla Dedeciusa (2013).

Sława Lisiecka, ur. 1947, tłumaczka, autorka przekładów kilkudziesięciu książek, zarówno poezji, prozy, jak i dramatu. Laureatka wielu nagród, m.in. Austriackiej Nagrody Państwowej "Translatio" (2007), Nagrody "Literatury na świecie" (2009) i "Nagrody Translatorskiej Fundacji Sztuki Nadrenii Północnej-Westfalii" (2012). W 2013 roku została odznaczona Medalem "Gloria Artis" za zasługi dla kultury polskiej.

Ewa Dałkowska, ur. 1947, aktorka teatralna, radiowa i filmowa. Ukończyła polonistykę na UW (1970). Od roku 2008 aktorka Nowego Teatru w Warszawie. Laureatka wielu nagród aktorskich. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007).

Adam Lipszyc, ur.1975, filozof, tłumacz i eseista. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, uczy w Collegium Civitas i na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Autor wielu książek. Laureat nagrody Allianz Kulturstiftung (2006), nagrody czasopisma "Literatura na świecie" (2009) i Nagrody Literackiej Gdynia (2013).Foto: Stefan Moses
O Ilse Aichinger i jej twórczości w Warszawie,
Łodzi, Krakowie, Wrocławiu

(12-14 listopada i 5 grudnia 2013)

Mój zielony osioł. Opowiadania, wiersze, słuchowiska - monumentalny tom utworów wybitnej austriackiej pisarki Ilse Aichinger, który w wyborze Moniki Schoeller i Dietricha Simona i pod redakcją Jacka St. Burasa ukazał się we wrześniu br. nakładem Biura Literackiego we Wrocławiu w ramach serii KROKI/SCHRITTE, był przedmiotem rozmów zaangażowanych w jego powstanie redaktorów, literaturoznawców i tłumaczy.

Pomysłodawczynią tomu jest Sława Lisiecka, która w latach 2011-2013 prowadziła warsztaty translatorskie, zorganizowane przez Austriackie Forum Kultury w Warszawie z okazji 90-tych urodzin pisarki. Zawarte w tomie przekłady to dzieło trzydziestu pięciu tłumaczy i, także z tego względu, wyjątkowe przedsięwzięcie translatorskie oraz niejako hołd złożony przez polskich tłumaczy wybitnej austriackiej pisarce.

Twórczość Ilse Aichinger (ur. 1921), zrodzona u swego zarania z bolesnego doświadczenia Holokaustu, jest wyrazem niezgody na otaczający świat jako jedyny sposób istnienia rzeczywistości. Tematem jej opowiadań, dialogów i słuchowisk, a także wierszy, są lęki i upiory naszych czasów, nieuświadamiana na co dzień groza śmierci, ale i życia. Autorka wyraźnie identyfikuje się z pokonanymi, z przegranymi, z outsiderami, formułując zarazem nadzieję dla świata, który w jej odczuciu z każdym dniem coraz bardziej pogrąża się w ciemnościach. "Ten świat i to społeczeństwo, któremu grozi, że będą w nim rządzić wyłącznie takie mierniki wartości jak efektywność, niecierpliwa przydatność, mogłoby odnaleźć szansę odnowy w tych, których nazywa bezużytecznymi", pisze Ilse Aichinger.

O tej ważnej książce i jej autorce rozmawiali:

12.11.2013 w Austriackim Forum Kultury w Warszawie Jakub Ekier i Jacek St. Buras. Spotkanie prowadziła Justyna Sobolewska.

13.11.2013 w Teatrze Nowym im. K. Dejmka w Łodzi Sława Lisiecka i Jacek St. Buras. Spotkanie prowadził dyrektor teatru, Zdzisław Jaskuła.

14.11.2013 w Artetece Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie Ryszard Wojnakowski i Jacek St. Buras. Spotkanie prowadziła Anna Marchewka.

05.12.2013 w Sali im. prof. W. Nehringa Uniwersytetu Wrocławskiego Sława Lisiecka i Jacek St. Buras. Spotkanie prowadził prof. Lucjan Puchalski. W spotkaniu wzięła udział współautorka wyboru i układu tekstów, Monika Schoeller, oraz m. in. córka Ilse Aichinger, Mirjam Eich. Utwory Ilse Aichinger czytała aktorka, Aldona Struzik.


Od lewej: Monika Schoeller, Mirjam Eich, Aldona Struzik, Sława Lisiecka, Jacek St. Buras, prof. Lucjan Puchalski.

Partnerzy: Biuro Literackie, Austriackie Forum Kultury w Warszawie, Teatr Nowy im. Kazimierza Dejmka w Łodzi, Arteteka WBP w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski - Biblioteka Austriacka

III Warszawskie Targi Książki (9-13.05.2012)

Seria KROKI/SCHRITTE wzięła po raz drugi udział w tej nowej warszawskiej imprezie promocji książki, kontynuującej długą tradycję Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, na których seria prezentowana była w minionych latach sześciokrotnie. Na naszym stoisku w Pałacu Kultury i Nauki na Placu Defilad w Warszawie zaprezentowaliśmy wszystkie książki, które ukazały się dotąd w ramach serii, łącznie 44 tytuły, wśród nich wydaną ostatnio powieść Arno Schmidta Republika Uczonych (przeł. Jacek St. Buras, PIW 2011), powieść Ernsta Augustina Mama (przeł. Małgorzata Łukasiewicz, PIW 2012), powieść Katji Lange-Müller Wściekłe owce (przeł. Aleksandra Kujawa-Eberharter, Wydawnictwo FA-art 2012) i eseistyczną książkę Clausa Leggewiego i Harald Welzera Koniec świata, jaki znaliśmy: klimat, przyszłość i szanse demokracji (przeł. Piotr Buras, Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2012).Z okazji ukazania się tej ostatniej publikacji jeden z jej autorów, prof. Harald Welzer, był gościem III Warszawskich Targów Książki.


Od lewej: dyrektor S. Fischer Stiftung, Antje Contius, Harald Welzer, Piotr Buras, redaktor serii KROKI/SCHRITTE, Jacek St. Buras.

10 maja Harald Welzer dyskutował w Sali Mickiewicza w PKiNie o swojej książce z Edwinem Bendykiem ("Polityka") i Karoliną Wigurą ("Kultura Liberalna"). Spotkanie prowadził, tłumacz książki Piotr Buras ("Gazeta Wyborcza").


Od lewej: Karolina Wigura, Piotr Buras, Harald Welzer, Edwin Bendyk

Również 10 maja odbyła się w siedzibie Wydawnictwa Krytyki Politycznej, Centrum Kultury Nowy Wspaniały Świat, dyskusja autora książki z Jackiem Żakowskim ("Polityka") i Agnieszką Grzybek (Zieloni 2004). Debatę prowadziła Magdalena Błędowska (Krytyka Polityczna).


Od lewej: Jacek Żakowski, Agnieszka Grzybek, Harald Welzer, Magdalena Błędowska.

Warto dodać, że Koniec świata, jaki znaliśmy to już trzecia książka Harald Welzera po polsku. W ramach serii KROKI/SCHRITTE ukazała się książka Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów (Wydawnictwo Naukowe Scholar 2010) i w tym samym roku wydano jego Wojny klimatyczne (Wydawnictwo Krytyki Politycznej).
Katja Lange-Müller odwiedziła Kraków i Warszawę

Z okazji ukazania się w serii KROKI/SCHRITTE jej powieści Wściekłe owce w przekładzie Aleksandry Kujawy-Eberharter (Wydawnictwo FA-art, Katowice 2012) odwiedziła Polskę w dniach 27-29 marca 2012 Katja Lange-Müller. Niemiecka autorka spotkała się z polskimi czytelnikami 27 marca w Instytucie Goethego w Krakowie (spotkanie prowadziła autorka książek dla dzieci, tłumaczka i dziennikarka radiowa Barbara Gawryluk), 28 marca zaś w Instytucie Goethego w Warszawie (spotkanie prowadził współredaktor serii KROKI/SCHRITTE Jacek St. Buras).
Katja Lange Müller w Instytucie Goethego w Warszawie, fot. Szymon Drabczyk

Ponadto 29 marca autorka spotkała się, również w warszawskiej siedzibie Instytutu Goethego, z młodymi tłumaczami literatury pięknej. Przedmiotem spotkania, warsztatu translatorskiego, prowadzonego przez Aleksandrę Kujawę-Eberharter i tłumacza literatury niemieckojęzycznej na język polski, Andreasa Volka, były wybrane fragmenty powieści Wściekłe owce.

II Warszawskie Targi Książki
(12-15.05.2011)

Seria KROKI/SCHRITTE wzięła po raz pierwszy udział w tej nowej warszawskiej imprezie promocji książki, imprezie alternatywnej wobec mających długą tradycję Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie, które w tym roku się nie odbyły, a na których seria prezentowana była w minionych latach już sześciokrotnie. Na naszym stoisku w Pałacu Kultury i Nauki na Placu Defilad w Warszawie zaprezentowaliśmy wszystkie książki, które ukazały się dotąd w ramach serii, łącznie 40 tytułów.

Był wśród nich tom wierszy słynnego poety niemieckiego Gottfrieda Benna Nigdy samotniej i inne wiersze (1912-1955), który w przededniu targów ukazał się nakładem Biura Literackiego we Wrocławiu. Wiersze przełożyli Jacek St. Buras, Krzysztof Jachimczak, Zdzisław Jaskuła, Andrzej Kopacki, Sława Lisiecka i Tomasz Ososiński. To pierwszy, tak obszerny, obejmujący wszystkie okresy twórczości poety wybór jego liryki w nowych przekładach na język polski.Niektóre z przełożonych przez siebie wierszy Gottfrieda Benna tłumacze przeczytali 14 maja w Centrum Łowicka w ramach zorganizowanej przez Biuro Literackie prezentacji najnowszych publikacji oficyny.


Od lewej: Sława Lisiecka, Andrzej Kopacki, Tomasz Ososiński, Jacek St. Buras. Fot. Monika Stopczyk
Spotkanie z Julią Franck w SzczecinieNa zaproszenie Książnicy Pomorskiej w Szczecinie, Instytutu Goethego w Warszawie oraz Wydawnictwa W.A.B. gościła w Szczecinie 9 grudnia 2010 roku Julia Franck, autorka powieści Południca, która w polskim przekładzie Krzysztofa Jachimczaka ukazała się w serii KROKI/SCHRITTE wiosną 2010 roku. Pisarka spotkała się ze swoimi czytelnikami w sali im. Zbigniewa Herberta Książnicy Pomorskiej. Spotkanie prowadził pisarz i krytyk Artur Daniel Liskowacki, redaktor naczelny "Kuriera Szczecińskiego".

55. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie
(20-23.05.2010)

Seria KROKI/SCHRITTE wzięła po raz szósty udział w imprezie warszawskiej.Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy wszystkie książki, które ukazały się dotąd w ramach serii, łącznie 39 tytułów, wśród nich cztery wydane tej wiosny, a mianowicie: powieść Julii Franck Południca (przeł. Krzysztof Jachimczak, W.A.B.), powieść Lukasa Bärfussa Sto dni (przeł. Maria Skalska, Wydawnictwo Ha!art), powieść Jenny Erpenbeck Klucz do ogrodu (przeł. Eliza Borg, W.A.B.) oraz książkę prof. Haralda Welzera Sprawcy. Dlaczego zwykli ludzie dokonują masowych mordów (przeł. Magdalena Kurkowska, Wydawnictwo Naukowe Scholar).Julia Franck spotkała się ze swoimi czytelnikami 19.05. w Krakowie w tamtejszym Instytucie Goethego, niestety nie mogła przyjechać do Warszawy. Jej przygotowywana z dużą starannością przez wydawnictwo W.A.B. i Instytuty Goethego w Warszawie i Krakowie wizyta w Polsce w połowie kwietnia musiała zostać odwołana ze względu na żałobę narodową. Z przyczyn osobistych nie pojawili się w maju w Polsce Jenny Erpenbeck i Lukas Bärfuss.

Przyjechał natomiast do Warszawy prof. Harald Welzer i spotkanie dyskusyjne z jego udziałem, które odbyło się 20 maja w siedzibie Niemieckiego Instytutu Historycznego, było wydarzeniem. Z autorem dyskutowali o jego książce prof. Włodzimierz Borodziej (Uniwersytet Warszawski) i prof. Jürgen Hensel (Żydowski Instytut Historyczny w Warszawie). Dyskusji, którą prowadził dr Jochen Böhler (Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie), przysłuchiwało się przeszło 100 osób, a pytaniom z sali nie było końca.


Od lewej: prof. Włodzimierz Borodziej, prof. Harald Welzer, dr Jochen Böhler, dr Jürgen Hensel.

21 maja w warszawskiej siedzibie Instytutu Goethego odbyła się pod patronatem honorowym ambasadora Niemiec w Polsce, J. E. Michaela H. Gerdtsa, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, uroczystość z okazji 5 rocznicy serii KROKI/SCHRITTE. Wzięli w niej udział m. in. członek zarządu fundacji S. Fischer Stiftung i współredaktor serii Carl Holenstein i dyrektor biura fundacji, Antje Contius, a także tłumacze książek wydanych w ramach serii, przedstawiciele instytucji kulturalnych, wydawcy, autorzy, krytycy i dziennikarze.

Uroczystość poprzedziła prezentacja twórczości Gottfrieda Benna, którego wiersze ukażą się w ramach serii KROKI/SCHRITTE na początku 2011 roku nakładem Biura Literackiego we Wrocławiu. W prezentacji udział wzięli: autor wyboru i posłowia, zarazem tłumacz Zdzisław Jaskuła oraz tłumacze Sława Lisiecka, Jacek St. Buras i Tomasz Ososiński.

Dni Johnsonowskie

23-26 listopada 2009

W związku z ukazaniem się w serii KROKI/SCHRITTE polskiego przekładu powieści Uwe Johnsona Domniemania w sprawie Jakuba (przeł. Sława Lisiecka, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 2008), pierwszej dostępnej po polsku książki tego wybitnego, w przeszłości nie wydawanego w Polsce z przyczyn politycznych, a później zapomnianego niemieckiego pisarza, fundacja S. Fischer Stiftung, wspierana przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, podjęła, we współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Teatrem Współczesnym w Szczecinie, inicjatywę zorganizowania Dni Johnsonowskich. Inicjatywa ta zbiegła się z obchodzonymi w roku 2009 trzema rocznicami: 75. rocznicą urodzin i 25. rocznicą śmierci pisarza, a także 50. rocznicą ukazania się jego debiutanckiej powieści, po latach przełożonej także na język polski.


Foto: Michael Bengel

Inauguracja Dni Johnsonowskich nastąpiła 23.11.2009 w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Bogumiła Samuela Lindego w Poznaniu i miała charakter wprowadzenia w dzieło pisarza. W czasie dostępnego dla szerokiej publiczności spotkania o twórczości Uwe Johnsona i jej losach w Polsce bardzo interesująco mówili m. in. prof. dr hab. Hubert Orłowski, prof. dr hab. Przemysław Czapliński i tłumaczka powieści Johnsona, Sława Lisiecka.

W dniach 24 i 25 listopada w Instytucie Filologii Germańskiej odbyła się międzynarodowa konferencja germanistyczna zatytułowana "Z Uwe Johnsonem na przełaj przez tory" z udziałem wybitnych polskich i niemieckich germanistów jak m. in. prof. dr habil. Maria Wojtczak, prof. Norbert Mecklenburg i prof. dr Holger Helbig.

Uczestnicy konferencji obejrzeli także poświęcony Uwe Johnsonowi film autorstwa Saskii Walker.

24 listopada w przerwie konferencji nastąpiło otwarcie specjalnie z tej okazji przygotowanej wystawy poświęconej życiu i twórczości Uwe Johnsona "Czy odczuwam czasem tęsknotę za domem?" autorstwa Kaia Agthe.

26 listopada w Teatrze Małym w Szczecinie, na małej scenie szczecińskiego Teatru Współczesnego, odbyło się czytanie fragmentów powieści Uwe Johnsona Domniemania w sprawie Jakuba w wykonaniu szczecińskich aktorów: Małgorzaty Klary, Michała Lewandowskiego, Konrada Pawickiego i Jacka Piątkowskiego (reż. Wojciech Faruga). Następnie współredaktor serii KROKI/SCHRITTE, Jacek St. Buras, poprowadził rozmowę o autorze powieści i jego twórczości z tłumaczką Domniemań, Sławą Lisiecką, i autorem posłowia do tej książki, Zdzisławem Jaskułą.
KROKI / SCHRITTE
na 13. Targach Książki w Krakowie
(5-8.11.2009)

Już po raz czwarty projekt KROKI/SCHRITTE gościł na krakowskich targach książki. Od 2005 roku liczba tytułów opublikowanych w ramach naszej serii współczesnej literatury niemieckojęzycznej wzrosła do 35 pozycji. Dwie z nich ukazały się w przededniu targów, a mianowicie: powieść Petry Morsbach Sługa boży w przekładzie Marii Przybyłowskiej i Elizy Borg, Wydawnictwo Homini, Kraków oraz powieść Reinharda Jirgla Niedopełnieni w przekładzie Ryszarda Wojnakowskiego, Wydawnictwo "Borussia", Olsztyn.


Stoisko fundacji S. Fischer Stiftung. Stoją od lewej: redaktorzy serii, Carl Holenstein i Jacek St. Buras, tłumaczka powieści Petry Morsbach, Maria Przybyłowska (z książką) i dyrektor fundacji, Antje Contius

Gościem Targów była niemiecka autorka Petra Morsbach. Spotkanie z nią odbyło się 5.11. w siedzibie Instytutu Goethego w Krakowie. Prowadził je redaktor naczelny Wydawnictwa Homini, Krzysztof Bielawski, a wzięli w nim udział także rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, ks. prof. Grzegorz Ryś, i współredaktor serii KROKI/SCHRITTE, Jacek St. Buras.


Od lewej: Tłumaczki powieści Petry Morsbach, Eliza Borg i Maria Przybyłowska, Krzysztof Bielawski, ks. Grzegorz Ryś, Jacek St. Buras, autorka

7.11. Petra Morsbach podpisywała swoją książkę w stoisku fundacji S. Fischer Stiftung.KROKI/SCHRITTE
na 54. Międzynarodowych
Targach Książki w Warszawie
(21-24.05.2009)

Uczestnicząc w tegorocznych 54. Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie, seria współczesnej literatury niemieckojęzycznej KROKI/SCHRITTE wzięła po raz piąty udział w tej imprezie. Na naszym stoisku zaprezentowaliśmy wszystkie książki wydane dotąd w ramach serii, łącznie 33 tytuły, a wśród nich rzecz najnowszą i zarazem szczególnej wagi - obraz XX wieku pióra prof. Dana Dinera Zrozumieć stulecie (przekład Xymeny Bukowskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009), niekonwencjonalną i frapującą próbę interpretacji wydarzeń, które wywarły zasadniczy wpływ na dzisiejszy kształt naszej rzeczywistości.Spotkanie dyskusyjne z prof. Danem Dinerem, zatytułowane "Wiek XX widziany z Odessy", odbyło się 21 maja w siedzibie "Gazety Wyborczej" w obecności ok. 60 słuchaczy. Z autorem dyskutowali o jego książce prof. Włodzimierz Borodziej (Uniwersytet Warszawski) i prof. Aleksander Smolar (Fundacja im. Stefana Batorego). Spotkanie prowadził dyrektor Niemieckiego Instytutu Historycznego w Warszawie, prof. Eduard Mühle. Była to niezwykle interesująca prezentacja wizji XX wieku w ujęciu prof. Dinera, wzbogacona o komentarze wybitnych polskich znawców przedmiotu. Zachęcamy do zapoznania się ze skróconym, nieautoryzowanym zapisem tej debaty.


Od lewej: prof. prof. Włodzimierz Borodziej, Eduard Mühle, Dan Diner, Aleksander Smolar

Organizatorami spotkania były Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, S. Fischer Stiftung, Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie, Wydawnictwo Naukowe Scholar i "Gazeta Wyborcza".

Następnego dnia prof. Dan Diner podpisywał swoją książkę na terenie MTK w Pałacu Kultury i Nauki w stoisku Wydawnictwa Naukowego Scholar. Odwiedził także stoisko S. Fischer Stiftung.
KROKI/SCHRITTE
na 12. Targach Książki w Krakowie
(23-26.10.2008)


Obecność projektu KROKI/SCHRITTE na dorocznych krakowskich targach książki staje się powoli tradycją. Goszcząc na nich już po raz trzeci, zaprezentowaliśmy w Krakowie w sumie 32 tytuły, wśród nich dwie nowe książki, które ukazały się w przededniu Targów:

powieść Thomasa Glavinica Za sprawą nocy w przekładzie Alicji i Jacka St. Burasów, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawaoraz
powieść Uwe Johnsona Domniemania w sprawie Jakuba w przekładzie Sławy Lisieckiej, Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa, pierwsza przełożona na polski (50 lat po jej ukazaniu się w Niemczech!) książka jednego z najwybitniejszych współczesnych pisarzy niemieckich (1934-1984), który ze względu na zapisy peerelowskiej cenzury pozostał w Polsce do dziś niemal całkowicie nieznany.Z wszystkimi wydanymi dotąd tytułami serii można było się zapoznać na stoisku fundacji S. Fischer Stiftung. Dużym zainteresowaniem zwiedzających cieszył się także wydany specjalnie z okazji Targów nowy folder, przedstawiający wszystkie opublikowane dotąd w tej serii książki, a także te, które ukażą się w niej w bliskiej przyszłości.Gościem Targów był austriacki autor Thomas Glavinic (ur. 1972), który w swojej przełożonej właśnie na polski fascynującej powieści Za sprawą nocy (2006) kreuje apokaliptyczną wizję świata bez ludzi.Thomas Glavinic udzielił krótkiego wywiadu telewizji, a także Radiu Kraków (na zdjęciu w rozmowie z Katarzyną Fortuną na stoisku Państwowego Instytutu Wydawniczego, gdzie podpisywał swoją książkę).

Autor spotkał się także z licznie przybyłymi czytelnikami w Galerii Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie (na zdjęciu od lewej Konsul Generalny RP Austrii w Krakowie Christophe Ceska, tłumacz Marcin Behlert, Thomas Glavinic i prowadzący spotkanie Jacek St. Buras, współredaktor serii KROKI/SCHRITTE).KROKI/SCHRITTE
w I Warszawskim Salonie Książki
(19-21.09.2008)

Projekt KROKI/SCHRITTE zaprezentowany został w ramach I Warszawskiego Salonu Książki w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 56/66.


Stoisko fundacji S. Fischer Stiftung pod opieką studentek warszawskiej germanistyki

Warszawski Salon Książki to impreza o charakterze wystawienniczym, z elementami kiermaszu wydawnictw książkowych i bardzo bogatym programem wydarzeń kulturalnych, zorganizowana przez firmę Murator EXPO pod patronatem honorowym m. in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Bogdana Zdrojewskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz.


Dr Albrecht Lempp (po prawej), dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej, w rozmowie ze współredaktorem serii KROKI/SCHRITTE, Jackiem St. Burasem

Wszystkie wydane dotąd książki serii KROKI/SCHRITTE, a w dniu otwarcia Salonu było ich 30, były prezentowane na stoisku fundacji S. Fischer Stiftung.

KROKI - SCHRITTE
na 53. Międzynarodowych Targach Książki
w Warszawie (15.-18.05.2008)

Na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie projekt KROKI - SCHRITTE gościł już po raz czwarty. Rok temu nasza seria współczesnej literatury niemieckojęzycznej w języku polskim liczyła 27 tomów, teraz mogliśmy zaprezentować już 30 tytułów!


Stoisko fundacji S. Fischer Stiftung

Jesienią 2007 roku ukazał się w krakowskim Wydawnictwie Homini szeroko dyskutowany tom esejów Jean Améry'ego Poza winą i karą. Próby przełamania podjęte przez złamanego, w przekładzie Ryszarda Turczyna.

W przededniu tegorocznych targów warszawskich ukazały się, wydane przez Oficynę Wydawniczą "Atut" we Wrocławiu:

- powieść Młode światło Ralfa Rothmanna, w przekładzie Barbary Tarnas
- powieść Prowizorium Wolfganga Hilbiga, w przekładzie Ryszarda Wojnakowskiego.


Nowości serii KROKI/SCHRITTE i wydany w niej zbiór opowiadań dla dzieci szwajcarskiego autora Jürga Schubigera, laureata nagrody im. Hansa Christiana Andersena 2008

Tym ostatnim tytułem fundacja S. Fischer Stiftung rozpoczęła kontynuację serii KROKI - SCHRITTE z nowym partnerem, Fundacją Współpracy Polsko-Niemieckiej.


Przy stoisku fundacji S. Fischer Stiftung, od prawej: minister kultury i dziedzictwa narodowego RP Bogdan Zdrojewski, dziennikarka Polskiego Radia Hanna Giza i współredaktor serii Jacek St. Buras

Wszystkie wydane dotąd książki serii KROKI - SCHRITTE były prezentowane na stoisku fundacji S. Fischer Stiftung, które cieszyło się dużym zainteresowaniem publiczności. Podczas targów odbyło się szereg ważnych rozmów z polskimi wydawcami, już uczestniczącymi w realizacji projektu, jak i tymi, którzy taką współpracę być może zechcą podjąć w przyszłości.


Jacek St. Buras w rozmowie z krakowskim wydawcą Wojciechem Ornatem, Wydawnictwo Austeria


Jacek St. Buras w rozmowie z wrocławskim wydawcą Witoldem Podedwornym, Oficyna Wydawnicza "Atut"


Od lewej: Vladimira Kupska (Frankfurckie Targi Książki), Jacek St. Buras i Monika Lipska (Punkt Informacji o Rynku Książki przy Instytucie Goethego w Warszawie)

Jürg Schubiger
na 16. Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek
(29.11.-2.12.2007)

Szwajcarski pisarz Jürg Schubiger, autor opublikowanego w ramach serii KROKI/SCHRITTE zbioru opowiadań dla dzieci i młodzieży Kiedy świat był jeszcze młody (przełożyła Emilia Bielicka, Oficyna Wydawnicza ATUT, Wrocław 2007), był gościem Uniwersytetu Wrocławskiego i 16 edycji Wrocławskich Promocji Dobrych Książek.

30 listopada 2007 autor spotkał się w Sali im. Mehringa Uniwersytetu Wrocławskiego z licznie przybyłymi studentami germanistyki i pracownikami naukowymi - spotkanie prowadził dr Dariusz Komorowski. Jürg Schubiger czytał fragmenty swoich tekstów, również tych po polsku jeszcze niewydanych, i odpowiadał na liczne pytania z sali.

Tego samego dnia w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbyło się publiczne spotkanie z autorem, które poprowadził współredaktor serii KROKI/SCHRITTE Jacek St. Buras. Po spotkaniu Jürg Schubiger podpisywał swoją książkę w stoisku Oficyny Wydawniczej ATUT.


Jürg Schubiger w Muzeum Architektury we Wrocławiu, po lewej Jacek St. Buras.

Dzień później, 1 grudnia 2007, w Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Jesiennej autor był świadkiem przedstawienia teatralnego dla dzieci opartego na jednym z opowiadań z jego tomu Kiedy świat był jeszcze młody, przygotowanego przez trupę Bajkowa Biblioteka. Spektakl, który zgromadził tłum dzieci i towarzyszących im rodziców, był żywo odbierany przez tak dziecięcą, jak dorosłą publiczność. Po przedstawieniu Jürg Schubiger chętnie rozdawał autografy.

KROKI - SCHRITTE
na 52. Międzynarodowych Targach Książki
w Warszawie (17.-20.05.2007)


Na Międzynarodowych Targach Książki w Warszawie projekt KROKI - SCHRITTE gościł po raz trzeci. Rok wcześniej nasza seria współczesnej literatury niemieckojęzycznej liczyła 16 tomów, teraz mogliśmy zaprezentować już 27 tytułów. Sześć z nich ukazało się w przededniu warszawskich Targów, a mianowicie:

Marielouise Janssen-Jurreit Zbrodnia miłości w środku Europy w przekładzie Karoliny Niedenthal, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Golo Mann Niemieckie dzieje w XIX i XX wieku w przekładzie Andrzeja Kopackiego, Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa "Borussia", Olsztyn
Walter Moers 13 1/2 życia kapitana Niebieskiego Misia w przekładzie Ryszarda Wojnakowskiego, Wydawnictwo słowo / obraz terytoria, Gdańsk
Emine Sevgi Özdamar Most nad Złotym Rogiem w przekładzie Marii Przybyłowskiej, Fundacja "Pogranicze", Suwałki
Christoph Ransmayr Latająca góra w przekładzie Jacka St. Burasa, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa
Jürg Schubiger Kiedy świat był jeszcze młody w przekładzie Emilii Bielickiej, Oficyna Wydawnicza "Atut", Wrocław

Z wszystkimi tytułami, wydanymi dotąd w serii KROKI - SCHRITTE, zainteresowani mogli się zapoznać w stoisku fundacji S. Fischer Stiftung. Cieszyło się ono dużym zainteresowaniem zwiedzających.Na konferencji prasowej, która odbyła się 18.05. w warszawskiej siedzibie Instytutu Książki w Pałacu Kultury i Nauki, otwierająca ją dyrektor Instytutu Magdalena Ślusarska podkreśliła znaczenie serii KROKI - SCHRITTE dla polsko-niemieckiego dialogu i obrazu współczesnej literatury niemieckojęzycznej w Polsce w sytuacji zdominowania rynku książki przez literaturę anglojęzyczną. Redaktorzy serii, Carl Holenstein i Jacek St. Buras, przypomnieli założenia serii i jej dotychczasowe osiągnięcia oraz zaprezentowali wydane właśnie w jej ramach nowe pozycje.


Magdalena Ślusarska otwiera konferencję prasową. Z lewej Jacek St. Buras.


Carl Holenstein (w środku) przedstawia cele serii KROKI-SCHRITTE.

Program imprez towarzyszących obecności fundacji S. Fischer Stiftung i serii KROKI - SCHRITTE na 52. MTK w Warszawie obejmował przede wszystkim spotkania z autorami nowo wydanych książek. Gośćmi targów byli Emine Sevgi Özdamar, Christoph Ransmayr i Jürg Schubiger.

Emine Sevgi Özdamar spotkała się z czytelnikami 17.05. w Instytucie Książki. Spotkanie, zatytułowane "Na styku języków i kultur", poprowadził Aleksander Kaczorowski ("Newsweek Polska").


Od lewej: Emine Sevgi Özdamar, jej tłumaczka Maria Przybyłowska, Aleksander Kaczorowski

Pochodząca z Turcji, pisząca po niemiecku autorka wzięła też udział, obok Sašy Stanišića, również piszącego w języku niemieckim autora z Bośni-Hercegowiny, w zorganizowanej z inicjatywy Centrum Informacji o Książce Niemieckiej (BIZ) w warszawskim Instytucie Goethego 19.05. dyskusji o literaturze imigrantów w Niemczech. Także tę bardzo ciekawą rozmowę, która przyciągnęła tłum zainteresowanych, prowadził Aleksander Kaczorowski.


Od lewej: Aleksander Kaczorowski, Maria Przybyłowska, Emine Sevgi Özdamar, Saša Stanišić, dyrektor Centrum Informacji o Książce Niemieckiej, Nina Klein.

Po zakończeniu targów Emine Sevgi Özdamar udała się w podróż po Polsce, odbywając kolejne spotkania z czytelnikami w Poznaniu (21.05. Księgarnia Bookarest, prowadzenie prof. Przemysław Czapliński), Wrocławiu (22.05. Księgarnia Kapitałka, prowadzenie Agnieszka Kłos) i Krakowie (23.05. Klub Lokator, prowadzenie Katarzyna Fortuna). Wszędzie osoba autorki i jej powieść spotkały się z żywym zainteresowaniem.


Księgarnia Bookarest w Poznaniu. Z prawej prof. Przemysław Czapliński.


Księgarnia Kapitałka we Wrocławiu. Z prawej Agnieszka Kłos.


Klub Lokator w Krakowie. Z lewej Katarzyna Fortuna.

Spotkanie z austriackim autorem Christophem Ransmayrem odbyło się 19.05. w wypełnionej po brzegi sali Instytutu Książki i nosiło tytuł "Życie jako wyprawa ku `miejscom ostatecznym`". Poprowadził je współredaktor serii KROKI - SCHRITTE Jacek St. Buras, zarazem tłumacz powieści Ransmayra Latająca góra.


Christoph Ransmayr (w środku) i Jacek St. Buras w Instytucie Książki.

Christoph Ransmayr udzielił w Warszawie kilku wywiadów, m.in. "Dziennikowi" i Polskiemu Radiu.


Christoph Ransmayr w rozmowie z dziennikarzem Polskiego Radia.


Christoph Ransmayr, Jacek St. Buras i opiekujące się stoiskiem fundacji S. Fischer Stiftung studentki warszawskiej germanistyki.

Jürg Schubiger, szwajcarski autor zbioru opowiadań dla ludzi całkiem młodych jak i całkiem dorosłych, Kiedy świat był jeszcze młody, który przyjechał do Warszawy z małżonką i gościł w Polsce po raz pierwszy, swoje pierwsze spotkanie z czytelnikami odbył 17.05. w Bibliotece Publicznej dla Dzieci i Młodzieży nr 45 na Saskiej Kępie, a dzień później - w Instytucie Książki w Pałacu Kultury i Nauki.


Instytut Książki. Jürg Schubiger i jego tłumaczka Emilia Bielicka.

Oba spotkania, zatytułowane "Ku początkom rzeczy dużych i małych", prowadziła Maria Kulik (prezes Polskiej Sekcji IBBY - Stowarzyszenia Przyjaciół Książki dla Młodych).Na zakończenie 52. MTK w Warszawie 19.05. Ambasada Niemiec w Polsce w kooperacji z fundacją S. Fischer Stiftung i warszawskim Centrum Informacji o Książce Niemieckiej (BIZ) wydała w Instytucie Goethego przyjęcie dla autorów, wydawców, tłumaczy i dziennikarzy.


Przemawia Carl Holenstein, w głębi ambasador RFN w Polsce, dr Reinhard Schweppe.


Od lewej: kierownik działu kultury ambasady RFN w Polsce, radca ambasady dr Heinz Peters, Nina Klein, Carl Holenstein.


Jürg Schubiger w otoczeniu studentek warszawskiej germanistyki.

Prezentacja serii KROKI - SCHRITTE na 52. MTK w Warszawie wspierana była w istotnej mierze przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej, Instytut Książki oraz Frankfurckie Targi Książki / Centrum Informacji o Książce Niemieckiej (BIZ) w Warszawie.

KROKI - SCHRITTE
na 15. Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek
(30.11.-3.12.2006)

Uczestnicząc w 15. Wrocławskich Promocjach Dobrych Książek, projekt KROKI - SCHRITTE gościł we Wrocławiu po raz drugi w roku 2006. W lutym, kiedy tę serię współczesnej literatury niemieckojęzycznej prezentowaliśmy w mieście nad Odrą po raz pierwszy, liczyła ona zaledwie 8 pozycji. Na przełomie listopada i grudnia zaprezentowaliśmy we Wrocławiu już 21 tytułów! Jeden z nich ukazał się w przededniu Wrocławskich Promocji, a była to powieść niemieckiego autora Andreasa Maiera Kiryłow w przekładzie Anny Wziątek, wydana przez wrocławską Oficynę Wydawniczą ATUT.


Gerhard Roth na stoisku fundacji S. Fischer Stiftung

Z wszystkimi wydanymi dotąd tytułami serii KROKI-SCHRITTE można było zapoznać się (a także nabyć je) w stoisku Portalu Księgarskiego, gdzie fundacja S. Fischer Stiftung znalazła tym razem swoją - odwiedzaną przez liczną publiczność - przystań, którą opiekował się troskliwie poeta Gabriel Kamiński.


Sala im. W. Nehringa Uniwersytetu Wrocławskiego podczas spotkania z Gerhardem Rothem

Gościem Promocji był austriacki autor Gerhard Roth, którego fascynująca Podróż do wnętrza Wiednia, książka wydana w październiku br. przez Państwowy Instytut Wydawniczy w przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz, doczekała się szeregu pozytywnych omówień w "Gazecie Wyborczej", "Dzienniku", "Tygodniku Powszechnym", "Przekroju". W tym zbiorze dziewięciu esejów Roth przedstawia drugie, ukryte oblicze stolicy Austrii, niewidoczne dla podziwiającego jej zewnętrzne uroki turysty, ale mówiące wiele o przeszłości tego miasta, o historii tego kraju, której blaski miały także swoje dziś często wstydliwie skrywane cienie. Niemniej nie jest to książka tylko o zamierzchłych czasach. Prowadząc czytelnika przez podziemia katedry św. Szczepana, zakamarki Wieży Pomyleńców, sale Muzeum Historii Wojska, korytarze tzw. willi Hitlera czy ulice nieistniejącej dziś dzielnicy żydowskiej, autor odsłania przed nim fundamenty także dzisiejszej rzeczywistości Austrii i wyposaża go w wiedzę, pozwalającą mu tę rzeczywistość lepiej zrozumieć.


Gerhard Roth w kręgu studentów po spotkaniu na Uniwersytecie Wrocławskim

1.12. na spotkanie z Gerhardem Rothem w pięknej sali im. W. Nehringa Uniwersytetu Wrocławskiego, zorganizowane przez prof. Edwarda Białka i prowadzone przez dr. Helmuta Hofbauera, przybyło grubo ponad stu studentów germanistyki. Autor przeczytał zabawny, sięgający początków jego kariery literackiej wspomnieniowy fragment prozy i odpowiadał na liczne pytania z sali. Tego samego dnia w legendarnej Art Cafe pod Kalamburem odbyło się drugie spotkanie z Gerhardem Rothem, prowadzone przez Jacka St. Burasa. Tym razem autor odczytał fragment rozdziału swojej świeżo wydanej po polsku książki i również tutaj pytań w pełnej sali secesyjnej kawiarni nie brakowało.


Spotkanie z Gerhardem Rothem w Art Cafe pod Kalamburem, po prawej Jacek St. Buras

2.12. Gerhard Roth podpisywał swoją książkę w stoisku Państwowego Instytutu Wydawniczego, i tu także zainteresowanie targowej publiczności austriackim autorem było znaczne. Udzielił on też krótkiej wypowiedzi lokalnej stacji telewizyjnej.


Gerhard Roth na stoisku Państwowego Instytutu Wydawniczego

Warto dodać, że współorganizatorem wizyty Gerharda Rotha we Wrocławiu był Instytut Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

KROKI - SCHRITTE
na 10. Targach Książki w Krakowie
(19.-22.10.2006)


Stoisko KROKÓW

Już po raz drugi projekt KROKI - SCHRITTE gościł na dorocznych krakowskich targach książki. Rok wcześniej ta seria współczesnej literatury niemieckojęzycznej liczyła zaledwie 4 pozycje, w Krakowie mogliśmy zaprezentować już 20 tytułów! Trzy z nich ukazały się w przededniu Targów, a mianowicie:

Ericha Hackla Wesele w Auschwitz w przekładzie Alicji Buras, Wydawnictwo "Austeria", Kraków

Georga Kleina Barbar Rosa w przekładzie Krzysztofa Jachimczaka, Wydawnictwo Sic!, Warszawa

Gerharda Rotha Podróż do wnętrza Wiednia w przekładzie Małgorzaty Łukasiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa


W hali targowej, od prawej: współredaktor serii Carl Holenstein, Erich Hackl, tłumaczka Alicja Buras


Przy stoisku KROKÓW: Erich Hackl w rozmowie z tłumaczem Krzysztofem Jachimczakiem (po prawej)

Z wszystkimi wydanymi dotąd tytułami można się było zapoznać w stoisku fundacji S. Fischer Stiftung.


Przed stoiskiem KROKÓW, od lewej: Erich Hackl, Krzysztof Jachimczak, Carl Holenstein


Erich Hackl podpisuje swoją książkę w stoisku KROKÓW

Gościem Targów był austriacki autor Erich Hackl, którego wstrząsająca opowieść o dziejach walki i miłości w czasach pogardy nieoczekiwanie zbiegła się z niemniej poruszającym filmem dokumentalnym Ireneusza Dobrowolskiego "Portrecista". Bohater tego filmu, fotograf z Auschwitz, Wilhelm Brasse, był dobrym znajomym bohatera książki, w której jest zresztą wspomniany. Rzecz w tym, że Erich Hackl nie dotarł do Wilhelma Brasse, a autor filmu nie wiedział nic o książce Ericha Hackla. Po przeszło 60 latach od "wesela w Auschwitz" publikacja polskiego wydania książki wkrótce po premierze filmu pozwoliła na dotarcie do człowieka, który był naocznym świadkiem wydarzeń, opisanych przez austriackiego autora...


Erich Hackl z "fotografem z Auschwitz" Wilhelmem Brasse (po lewej) przed jego domem w Żywcu

Spotkanie z Erichem Hacklem, Wilhelmem Brasse i Ireneuszem Dobrowolskim, prowadzone przez Jacka St. Burasa, odbyło się 20.10. w Kinie Pod Baranami przy Rynku Głównym. Poprzedziła je projekcja filmu "Portrecista". Był to zupełnie niezwykły wieczór, który jego licznym uczestnikom zostanie z pewnością na długo w pamięci.


Podczas spotkania w Kinie Pod Baranami, od lewej: reżyser Ireneusz Dobrowolski, Wilhelm Brasse, Erich Hackl, współredaktor serii Jacek St. Buras


Erich Hackl podpisuje swoją książkę w Kinie Pod Baranami. Po lewej Ireneusz Dobrowolski, obok niego Wilhelm Brasse

Również warszawiacy mogli się spotkać z autorem Wesela w Auschwitz. Spotkanie z Erichem Hacklem 23.10. w siedzibie Austriackiego Forum Kultury przy ul. Próżnej 8, prowadzone przez Jacka St. Burasa, zgromadziło liczną publiczność i przeciągnęło się do późnych godzin wieczornych.


Spotkanie Ericha Hackla (w środku) z czytelnikami w Austriackim Forum Kultury w Warszawie, po prawej Jacek St.Buras

Przyjazd Ericha Hackla do Polski umożliwiły Austriacki Konsulat Generalny.w Krakowie i Austriackie Forum Kultury w Warszawie.


Arnold Stadler w rozmowie z Jerzym Łukoszem (2 z lewej) i tłumaczką Krystyną Wierzbicką-Trwoga, po prawej lektorka Liliana Niesielska

"Kroki - Schritte"
na 51. Międzynarodowych Targach Książki
w Warszawie

18-21 maja 2006

Gościem honorowym 51. Międzynarodowych Targów Książki w Warszawie były Niemcy, impreza ta była zarazem końcowym akordem i zwieńczeniem Roku Polsko-Niemieckiego. "Kroki - Schritte" to w chwili obecnej najważniejsza inicjatywa, mająca na celu promocję współczesnej literatury niemieckojęzycznej w Polsce, toteż nic dziwnego, że projekt ten zajmował w programie Targów poczesne miejsce, a realizująca go fundacja S. Fischer Stiftung była jednym z głównych partnerów Frankfurckich Targów Książki, organizatora wystąpienia Niemiec na warszawskich Targach.


Przy stoisku KROKÓW, od lewej: dyrektor fundacji S. Fischer Stiftung Dietrich Simon, Jacek St. Buras, autor Bodo Kirchhoff, Carl Holenstein

16 wydanych dotąd (z zaplanowanych 30) książek serii "Kroki - Schritte" prezentowanych było w Pałacu Kultury i Nauki w Sali Marmurowej na osobnym stoisku w obrębie Stoiska Niemieckiego. Można tu było otrzymać m.in. wydany z okazji Targów osiemdziesięciostronicowy katalog serii, kompendium wiedzy o projekcie, zapoznać się z już wydanymi pozycjami, zasięgnąć informacji o dalszych planach organizatorów itp. Z możliwości tych skorzystało bardzo wiele osób odwiedzających Targi, a także liczni przedstawiciele mediów.Nowe tytuły z serii "Kroki - Schritte" to:

Dieter Forte Wzór, przeł. Eliza Borg i Maria Przybyłowska, Wyd. Książnica, Katowice
Wilhelm Genazino Kobieta, mieszkanie, powieść, przeł. Alicja Buras, Wyd. Atut, Wrocław
Georges-Arthur Goldschmidt Odosobnienie, przeł. Sława Lisiecka, słowo / obraz terytoria, Gdańsk
Michael Roes David Kanchelli, przeł. Maria Skalska, Wyd. Sic!, Warszawa
Robert Schindel Rodowody, przeł. Jacek St. Buras, Wyd. Austeria, Kraków
Arnold Stadler Mój pies, moja świnia, moje życie, przeł. Krystyna Wierzbicka-Trwoga, Wyd. Jacek Santorski & Co, Warszawa
Uwe Tellkamp Zimorodek, przeł. Bogdan Baran, Wyd. Bellona, Warszawa
Birgit Vanderbeke Małże na kolację, przeł. Sława Lisiecka, Wyd. Sic!, Warszawa

oraz, wydana już po zakończeniu Targów, powieść:
Martin Mosebach Książę mgieł, przeł. Krzysztof Jachimczak, Wyd. Twój Styl, Warszawa


Przy stoisku KROKÓW, od lewej: Carl Holenstein, Jacek St. Buras, przedstawicielki wydawnictwa S. Fischer Katrin Geller i Bärbel Gäthje

Spośród autorów serii "Kroki - Schritte" oficjalnymi gośćmi Targów byli Julia Franck, autorka powieści Berlin-Marienfelde (przekład Krzysztofa Jachimczaka, wyd. "Dom pod Krakowem" 2006), i Arnold Stadler, autor powieści Mój pies, moja świnia, moje życie. Odwiedzający Targi mieli możność uczestniczenia w publicznych rozmowach Julii Franck z Dorotą Danielewicz-Kerski (21.05.) i Arnolda Stadlera z Jerzym Łukoszem oraz tłumaczką, Krystyną Wierzbicką-Trwoga (20.05.). Fragmenty przełożonych na polski powieści czytała Liliana Niesielska. Ponadto autorzy spotkali się z ich polskimi czytelnikami w salonach EMPiK przy ul. Nowy Świat 15/17 (Julia Franck, 19.05.) i przy ul. Marszałkowskiej 116/122 (Arnold Stadler, 21.05.) i udzielili szeregu wywiadów przedstawicielom prasy i radia.


Julia Franck (w środku) podczas spotkania w EMPiKu, po prawej Dorota Danielewicz-Kerski


Arnold Stadler w rozmowie z Jerzym Łukoszem (2 z lewej) i tłumaczką Krystyną Wierzbicką-Trwoga, po prawej lektorka Liliana Niesielska

W dniach 18-21.05. w godzinach 11-19 przed salonami EMPiK przy ul. Marszałkowskiej 116/122 i ul. Nowy Świat 15/17 studenci Instytutu Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytutu Germanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego czytali - w ramach projektu "LeseZeichen - literatura na ulicy" (według pomysłu księżniczki Iriny zu Sayn-Wittgenstein) - teksty autorów niemieckich w polskich przekładach, zapraszając przechodniów na spotkania odbywające się na Targach i w salonach EMPIK. Organizatorami akcji byli S.-W. Consulting GmbH, Centrum Informacji o Książce Niemieckiej (BIZ), fundacja S. Fischer Stiftung i EMPiK.


Przy stoisku KROKÓW: Jacek St. Buras i założycielka fundacji S. Fischer Stiftung Monika Schoeller

Ponadto 15.05., a więc w przededniu otwarcia Targów, w salonie EMPiK przy ul. Marszałkowskiej 116/122 odbyła się prezentacja twórczości szwajcarskiego autora Hermanna Burgera, którego opowiadania ukazały się w serii "Kroki - Schritte" w tomie Diabelli i inne pisma do dyrekcji (w przekładzie Jacka St. Burasa, słowo / obraz terytoria 2006). Prezentacja połączona była z pokazem filmu krótkometrażowego z autorem w roli sztukmistrza.


Przy stoisku KROKÓW, od lewej: dyrektor fundacji S. Fischer Stiftung Dietrich Simon, Carl Holenstein, tłumaczka Małgorzata Łukasiewicz. W stoisku KROKÓW można było zwiedzać także stronę domową projektu...

Natomiast 21.05., tuż po zakończeniu Targów, w ramach IX Dni Książki Żydowskiej odbyło się w Austriackim Forum Kultury przy ul. Próżnej 6 spotkanie z kolejnym autorem serii "Kroki - Schritte", austriackim pisarzem Robertem Schindlem, którego powieść Rodowody (w przekładzie Jacka St. Burasa, wyd. Austeria 2006) była punktem wyjścia rozmowy tłumacza z autorem oraz publicystą "Polityki", Adamem Krzemińskim. Fragmenty powieści przeczytała Maria Seweryn. Po spotkaniu pokazany został film fabularny, będący ekranizacją powieści Roberta Schindla i przezeń współreżyserowany (z aktorskim udziałem Marii Seweryn i Daniela Olbrychskiego).


Adam Krzemiński (po lewej) i Robert Schindel w Austriackim Forum Kultury w Warszawie

Wrocławskie KROKI

Dni Literatury Niemieckojęzycznej we Wrocławiu

23-25 lutego 2006

Z okazji ukazania się kolejnych tytułów serii "Kroki - Schritte", a mianowicie powieści Julii Franck Berlin-Marienfelde (przekład Krzysztofa Jachimczaka, wyd. "Dom pod Krakowem"), powieści Wolfganga Hilbiga "Ja" (przekład Ryszarda Wojnakowskiego, wyd. Atut), powieści Tima Staffela Terrordrom (przekład Ryszarda Turczyna, wyd. Bellona) i opowiadań Hermanna Burgera Diabelli i inne pisma do dyrekcji (przekład Jacka St. Burasa, wyd. słowo / obraz terytoria) fundacja S. Fischer Stiftung we współpracy z Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutem Książki, wrocławskim EMPiKiem i Teatrem Polskim we Wrocławiu zorganizowała w dniach 23-25 lutego 2006 szereg spotkań z autorami, tłumaczami i wydawcami wymienionych książek pod nazwą Wrocławskie KROKI.

Do Wrocławia przybyli Julia Franck, Tim Staffel, Wolfgang Hilbig i Christoph Simon, autor wydanej wcześniej powieści Franz albo Dlaczego antylopy biegną jedna obok drugiej (przekład Ryszarda Turczyna, wyd. Jacek Santorski & Co).

Spotkania z autorami w EMPiKu Megastore na wrocławskim Rynku, prowadzone przez znanych wrocławskich i opolskich germanistów, jak prof. Wojciech Kunicki, prof. Marek Zybura, dr Izabela Surynt i dr Joanna Obruśnik, cieszyły się sporym zainteresowaniem zwłaszcza młodszego pokolenia czytających. Twórczość nie żyjącego autora szwajcarskiego Hermanna Burgera przybliżył jego tłumacz, Jacek St. Buras.

Wydarzeniem był performance literacko-muzyczny Tima Staffela w Teatrze Polskim, Scena na Świebodzkim, w ramach którego aktor tego teatru Michał Chorosiński przeczytał fragmenty powieści Staffela Terrordrom, wspierany przez Mariana Szczebaka (akordeon) i Alexandrę Holtsch w roli DJ-a.

Z inicjatywy Centrum im. Willy Brandta odbyły się także spotkania warsztatowe z udziałem autorów, ich tłumaczy i wrocławskich germanistów. Autorzy udzielili szeregu wywiadów lokalnym stacjom radiowym i telewizyjnym.


Od lewej: Julia Franck, Tim Staffel i Christoph Simon w czasie konferencji prasowej
w Centrum im. W. Brandta we Wrocławiu


Wolfgang Hilbig podpisuje swoja książkę po spotkaniu z czytelnikami we wrocławskim EMPiKu.

Wilhelm Genazino w Krakowie

4 kwietnia 2006

W programie festiwalu "Frankfurt nad Wisłą", zorganizowanego przez miasta Kraków i Frankfurt nad Menem w ramach łączącego je partnerstwa, odbyło się spotkanie z Wilhelmem Genazino, autorem wydanej w serii "Kroki - Schritte" powieści Kobieta, mieszkanie, powieść (przekład Alicji Buras, Oficyna Wydawnicza Atut 2006).

W wypełnionej szczelnie sali Instytutu Goethego (przybyło ok. 120 głównie młodych entuzjastów literatury) autor odczytał fragmenty powieści, odpowiadał też na liczne pytania publiczności. Spotkanie prowadził i z autorem dyskutował Michael Haase (Uniwersytet Jagielloński). Następnego dnia w Teatrze Bagatela teatr Ensemble 9. Novembers z Frankfurtu nad Menem zaprezentował spektakl Die Obdachlosigkeit der Fische (Bezdomność ryb), zrealizowany wg słuchowiska Wilhelma Genazino.


Wilhelm Genazino w czasie spotkania z czytelnikami w krakowskiej siedzibie Instytutu Goethego

KROKI - SCHRITTE

na 9. Targach Książki w Krakowie, 27-30. 10. 2005.


W dniach od 27 do 30.10.2005 projekt KROKI - SCHRITTE prezentowany był na 9. Targach Książki w Krakowie.
Edgar Hilsenrath, autor wydanej w ramach serii powieści Baśń o myśli ostatniej, spotkał się dwukrotnie z czytelnikami, podpisywał książkę w stoisku swojego polskiego wydawcy, katowickiej "Książnicy", udzielił też kilku wywiadów, m.in. "Tygodnikowi Powszechnemu", i uczestniczył wraz ze swoim tłumaczem, Ryszardem Wojnakowskim, w godzinnej audycji Hanny Marii Gizy z cyklu "Ludzie ciekawi wszystkiego", nadanej na żywo w II programie Polskiego Radia.


Edgar Hilsenrath podpisuje swoją książkę w stoisku "Książnicy".
Edgar Hilsenrath i jego tłumacz, Ryszard Wojnakowski, przed spotkaniem z czytelnikami w krakowskim Klezmerhojs
Foto: Jan Czypionka

28.10. w siedzibie Instytutu Goethego odbyło się spotkanie przedstawicieli fundacji S. Fischer Stiftung, fundatorki Moniki Schoeller i członka zarządu fundacji, zarazem współredaktora serii, Carla Holensteina oraz polskiego redaktora serii, Jacka St. Burasa, a także dyrektorki warszawskiego Centrum Informacji o Książce Niemieckiej, Niny Klein, z wydawcami i księgarzami. Prezentacji wydanych dotąd w ramach serii czterech książek (obok powieści Edgara Hilsenratha ukazały się już także powieści Christopha Simona, Markusa Wernera i Gerta Hofmanna) towarzyszyły plakaty, afisze i kolorowy folder, widoczne zarówno na Targach jak i w wielu krakowskich księgarniach.

projekt | książki/autorzy | imprezy | informacje | echa medialne | linki | kontakt